Short Program – United Kingdom2018-12-10T07:34:08+00:00

ตารางกิจกรรมโครงการEngenius International
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงลอนดอน ประอังกฤษ (รุ่นที่ 5)

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 เมษายน  ถึง 4 พฤษภาคม 2562

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

[/fusion