Internship & Trainee2018-06-18T03:54:41+00:00

Internship & Trainee

โครงการฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

Engenius International ได้ร่วมมือกับองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร(non- profit organization) ณ ประเทศสหัฐอเมริกา จัดโครงการฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (J-1 Internship/ Trainee Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและ บุคลทั่วไป ได้ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมาหรือมีประสบการณ์ตามสายงานนั้น 5 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6-18 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงาน และเพิ่มประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศ

*** โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานและใช้ชีวิตร่วมกับชาวอเมริกา ไม่ใช่โครงการจัดหางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดหางานและรายได้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจากการฝึกงานนั้นสำหรับการใช้ชีวิต และค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International

PAM Building ชั้น 3 เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Hot Line:  02-1174742, 081-448-0770, 083-061-9396

Email Address: info@engeniusinternational.com

Line@ :  @engenius_inter

Facebook : Engenius International