FAQ Short Programs2018-05-28T10:57:16+00:00

FAQ – Short Programs

คำถาม: ค่าสมัครสอบเท่าไร่

คำตอบ: 200 บาทต่อประเทศ (นักเรียนสามารถเลือกประเทศสอบได้ทุกประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดลำดับ)

คำถาม: สอบวันที่เท่าไหร่คะ

คำตอบ: ประกาศในเว็บไซต์  www.engeniusinternational.com

คำถาม:​ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดมีศูนย์สอบที่ไหนบ้าง

คำตอบ: มีศูนย์สอบตามโรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศ นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อศูนย์สอบได้ ที่นี่

คำถาม: ลักษณะทุนเป็นอย่างไร และมีกี่ประเทศ

คำตอบ: เป็นทุนสมทบ และเสียค่าใช้จ่ายตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะแจ้งพร้อมประกาศผลสอบ

คำถาม:​ จัดสอบที่ไหนคะ

คำตอบ: กรุงเทพฯ จัดสอบที่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ูมิภาคสอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ (สอบถามเพิ่มเติมศูนย์สอบได้ที่ Engenius International  โทร. 02-117-4742 หรือ www.engeniusinternational.com)

คำถาม: ไปช่วงไหนค

คำตอบ: ช่วงปิดเทอมใหญ่ เดือนเมษายน และปิดเทอมเล็ก เดือนตุลาคม ของทุกปีค่ะ

คำถาม:​ ทุนฟรี 100% หรือเปล่า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่แจ้งไว้ในเอกสาร ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหมคะ

คำตอบ: เป็นทุนสมทบ และเสียค่าใช้จ่ายตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จะแจ้งพร้อมประกาศผลสอบค่ะ

คำถาม:​ ถ้าน้องอายุ 10 ปี แต่อยู่ ป.3 สามารถสมัครสอบได้ไหมคะ

คำตอบ: ได้คโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 10 – 25 ปี ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศค่ะ

คำถาม:​ เวลาไปเรียน เรียนด้วยกันกับคนไทย หรือต่างชาติคะ

คำตอบ: เรียนกับคนไทยที่ไปด้วยกันคะ มีบางประเทศที่เรียนรวมกับนักเรียนชาวต่างชาติค่ะ

คำถาม:​ เรียนที่โรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาคะ

คำตอบ: มีทั้งสถาบันสอนภาษาและโรงเรียนค่

คำถาม:​ นักเรียนพักกี่คนต่อ host family คะ

คำตอบ: นักเรียนจะพัก 2  คนต่อ 1 ครอบครัว host family คะ

คำถาม: สามารถเลือก host family  และ buddy ได้ไหมคะ

คำตอบ: ไม่สามารถเลือกได้ทั้ง 2 กรณีคะ

คำถาม: กำลังเรียนอยู่ ป.ตรีต้องอายุไม่เกินเท่าไหร่ถึงสมัครสอบได้คะ

คำตอบ: อายุไม่เกิน 24 ปี และกำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 4 คะ

คำถาม: อยู่กรุงเทพฯ ขอสอบ ต่างจังหวัดได้หรือไม่ และ อยู่ต่างจังหวัด ขอสอบกรุงเทพฯ ได้หรือไม่

คำตอบ: สามารถทำได้คะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-117-4742 หรือ ไลน์ @engenius_inter

คำถาม: ถ้าสอบไม่ผ่าน สามารถไปได้ไหมคะ

คำตอบ: ไปได้คะ แต่ต้องชำระเต็มจำนวน

คำถาม:​ เดินทางไปเรียนและทัศนศึกษาอย่างไร

คำตอบ: นักเรียนเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ(นักเรียนซื้อบัตรโดยสารเอง)

คำถาม: มีคนดูแลของ Engenius International ไปด้วยไหมคะ

คำตอบ: จะมีเจ้าหน้าที่จาก Engenius International หรือเชิญ คุณครู อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ไปดูแลนักเรียนค่

คำถาม: ค่าสมัครสอบชำระที่ศูนย์สอบได้ไหมคะ

คำตอบ: สามารถชำระที่ศูนย์สอบได้ค

คำถาม: ชำระเงินอย่างไร

คำตอบ: ศูนย์สอบส่วนกลาง นักเรียนสามารถชำระ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย เลขที่บัญชี 045-566538-2

ศูนย์สอบภูมิภาค นักเรียนสามารถชำระค่าสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานได้โดยตรง

คำถาม: ใช้เวลาสอบกี่ชั่วโมง และ มีแนวข้อสอบไหมคะ และ ใช้ปากกาหรือดินสอในการสอบคะ

คำตอบ: ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง  ข้อสอบเป็นปรนัย 80 ข้ออัตนัย 1 ข้อ ใช้ปากกา

คำถาม: โอนเงินรวมกันได้ไหมคะ ถ้าสมัครหลายคน

คำตอบ: โอนรวมกันได้คะ ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ พร้อมเขียนชื่อ – นามสกุล ที่ชัดเจนของทุกคน และอีเมลหลักฐานการชำระเงินมาที่ engeniusinter@gmail.comหรือ ไลน์ @engenius_inter

คำถาม: สามารถส่งใบสมัครได้ทางไหนบ้างคะ

คำตอบ: ทางอีเมล engeniusinter@gmail.com หรือ ทางไลน์@engenius_inter

คำถาม: หลักฐานใบสมัคร และใบโอนเงินหาย สามารถเข้าสอบได้ไหมคะ

คำตอบ: หากมีการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ และบันทึกข้อมูล ที่ Engenius International แล้ว สามารถเข้าสอบได้ค

คำถาม:​ ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินแล้วหรือยังคะ

คำตอบ: ราคาที่แจ้งหลังประกาศผลสอบเป็นราคารวมค่าตั๋วเครื่องบินแล้วค

คำถาม:​ อยู่ที่ต่างประเทศต้องพกเงินเท่าไหร่คะ

คำตอบ: ประมาณ 10,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละคนในการใช้จ่ายส่วนตัว ( มีอาหารเช้า กลางวันและเย็นให้คะ )

คำถาม: ตั๋วเครื่องบินสามารถซื้อเองได้ไหม

คำตอบ: ไม่สามารถซื้อ และจองเองได้คะ

คำถาม: สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไหม / สามารถอยู่ต่อได้หรือไม่คะ

คำตอบ: ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง 2 กรณีคะ