FAQ High Programs2018-05-28T11:01:21+00:00

FAQ – High School Programs

1. ทำไมนักเรียนจึงเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Engenius International

Engenius International ดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนมาแล้วกว่า 3 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ที่สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นักเรียนได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ Engenius International ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางอย่างมาก โดยมีการจัดค่ายปฐมนิเทศทั้งในและต่างประเทศ การเตรียมตัวด้านภาษา มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลประสานงานกับองค์กรและ ผู้ประสานงานท้องถิ่น (Area Representative) ที่ดูแลนักเรียน อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

 

2. มีวิธีเลือกโรงเรียนสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างไร

มูลนิธิไม่แสวงหากำไรในต่างประเทศที่ทำงานรวมกับโครงการ Engenius International จะพิจารณาข้อมูลของนักเรียนในใบสมัคร ประกอบกับข้อมูลของโรงเรียน และจะจัดสรรให้ตามความเหมาะสม โดยโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนรัฐบาล และครอบครัวต้องผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการและผ่านมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด

 

3. สามารถเลือก รัฐ หรือ เลือกโรงเรียน ได้หรือไม่

ไม่สามารถเลือกรัฐ เมืองหรือโรงเรียนได้ หากต้องการเลือกรัฐ เมือง หรือโรงเรียน สามารถสมัครโครงการ F1 Exchange หรือ F1 Academic ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถเลือกได้ และมีข้อจำกัดที่น้อยกว่าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

4.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไหน

ดาวน์โหลดได้ที่ www.engeniusinternational.com click

 

5. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแล้ว กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่

กระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ว่า 1 ปีการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เทียบเท่ากับ 1 ปีการศึกษาในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องซ้ำชั้น แต่ ขึ้นอยู่กับนโยบายและดุลยพินิจของแต่ละโรงเรียน หรือความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง

 

6. สอบได้ที่ไหนบ้าง

ดูสถานที่สอบได้ ที่นี่

 

7. Engenius International พิจารณาคัดเลือกมอบทุนการศึกษาอย่างไร

Engenius International พิจารณาจากผลการเรียนและคะแนนสอบข้อเขียน ดยการคัดเลือกนักเรียนทุน จะมีขึ้นสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านรอบที่ 1 และโอนชำระค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 100 คนแรกเท่านั้น นักเรียนที่สอบรอบอื่นๆหรือโอนชำระค่าโครงการหลังจาก 100 คนแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภาคสมทบซึ่งมีค่าโครงการ 329,000 บาท

 

8. ถ้าต้องการเรียนต่อจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอเมริกาทำหรือไม่

นักเรียนสามารถเรียนต่อได้ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ F1 Exchange หรือ F1 Academic ซึ่งจะต้องเดินทางกลับมาเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่ประเทศไทย การเข้าร่วมโครงการ F1 Exchange หรือ F1 Academic จะเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมได้มากกว่า 1 ปี กรณีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ High School Diploma กลับมาด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

9. ลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไร

ข้อสอบที่ใช้คือ ELTiS Test (เป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 part คือ listening และ reading
 

10. มีวิธีการคัดเลือก Host Family หรือ ครอบครัวอาสาสมัคร อย่างไร

มูลนิธิไม่แสวงหากำไรในต่างประเทศจะคัดเลือก Host Family หรือ ครอบครัวอาสาสมัคร ที่อยู่ในชุมชนที่มีความปลอดภัยสูง มีเวลาและกำลังความสามารถในการดูแลนักเรียน โดย Host Family ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายในการดูแลรับนักเรียนต่างชาติตลอดระยะเวลา 1 ปี ทางมูลนิธิจะตรวจสอบประวัติครอบครัว อาชีพการงาน ฐานะของครอบครัว รวมถึงประวัติอาชญากรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับสูงสุด

 

11. ถ้าเข้ากับ Host Family ไม่ได้จะทำอย่างไร

หลังจากที่ Engenius International ได้รับแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Host Family เราจะติดต่อประสานไปยังองค์กรต่างประเทศทันที เพื่อให้ผู้ประสานงานท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่อไป หากตรวจสอบพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขได้ ทางองค์กรจะจัดหาครอบครัวใหม่ให้กับนักเรียน

 

12. หากมีปัญหาระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ จะทำอย่างไร

นักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Engenius International, ผู้ประสานงานท้องถิ่นที่ดูแลนักเรียนอยู่ (Area Representative) รวมถึงทีม Support ขององค์กรในต่างประเทศมีเจ้าหน้าที่ ผู้มีความชำนาญในการแก้ปัญหา และพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนตลอดระหว่างเวลาเข้าร่วมโครงการฯ

 

13. ผู้ปกครองสามารถเดินทางไปเยี่ยมได้หรือไม่

กฎของโครงการแลกเปลี่ยนอนุญาตให้ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องของนักเรียนเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนได้ดังนี้

โครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถไปเยี่ยมได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
โครงการแลกเปลี่ยนประเทศแถบทวีปยุโรป สามารถไปเยี่ยมได้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว

 

14. Visa ที่นักเรียนแลกเปลี่ยนได้เป็น visa ประเภทใด ถ้า visa นักเรียนแลกเปลี่ยนหมดอายุแล้ว จะอยู่ต่อได้อีกไหม นานเท่าไร

สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา นักเรียนจะได้วีซ่าประเภท J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนและมีระยะเวลากำหนดได้เพียง 1 ปีการศึกษา โดยทางโครงการแลกเปลี่ยนมีกฎระบุไว้ว่า นักเรียนจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่โรงเรียนปิดเท่านั้น ไม่สามารถอยู่ต่อ หรือต่ออายุวีซ่าได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศแถบทวีปยุโรป โดยปกตินักเรียนจะได้รับวีซ่าระยะสั้น ในการเดินทางเข้าประเทศก่อน เมื่อไปถึงในประเทศทางยุโรป ครอบครัว host family และทางองค์กรในต่างประเทศจะเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ Residence Permit ให้ โดยเอกสาร Residence Permit จะใช้เพื่อยืนยันการพำนักอาศัยในประเทศนั้นๆ อย่างถูกกฎหมาย ให้กับนักเรียนต่อไป และต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 2 สัปดาห์หลังจากที่โรงเรียนปิดเท่านั้น