Au Pair2018-12-17T03:02:20+00:00

Au Pair

ใช้ชีวิตร่วมกับ Host

และดูแลบุตรหลานของพวกเขา

เป็นเวลานานสูงสุด 24 เดือน

โดยมีค่าตอบแทน $195.75 ต่อสัปดาห์

รวมเป็นเงินมากกว่า $10,000 ต่อปี

เราเตรียมพร้อมการขอวีซ่า J-1

และการจัดการเรื่องการเดินทางของคุณจนจบโครงการ

ทุนการศึกษา $500 จาก Host Family

เพื่อเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ให้เป็นหนึ่งในหน่วยงาน

ที่จัดการโปรแกรมนี้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ใช้เวลา 1 เดือนเต็ม

สำหรับการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา

หลังจากจบโปรแกรม

HOT PROMOTION!!!

สมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 ธันวาคม

รับส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ 5,000 บาท

สมัครเป็นคู่ รับส่วนลดคนละ 9,000 บาท

พิเศษ ฉลองเปิดตัวโครงการ!!!

มา 2 แถม 1 – สมัคร 3 คน จ่ายค่าโครงการแค่ 2 คนเท่านั้น!!!

“ไม่มีค่าประกันโครงการ”

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 1. ค่าสมัครสอบ 200 บาท

 2. ค่าใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair 4,900 บาท

 3. ค่าธรรมเนียมโครงการ Au Pair 41,900 บาท (ชำระภายหลังตอบตกลงเลือก Host Family แล้ว)

สิทธิพิเศษ “Free”

 1. ค่าสมัครทดสอบทางจิตวิทยา

 2. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบ Premium

 3. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ

 4. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเดินทางสู่บ้าน Host

 5. ค่าเช่าห้องส่วนตัวและอาหาร ตลอดระยะเวลาโครงการ

 6. ค่าโรงแรมระหว่างการปฐมนิเทศที่ New York City เป็นเวลา 5 วัน

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 1. โอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา

 2. เรียนรู้วิถีชีวิตของคนอเมริกัน และมิตรภาพจากเพื่อนใหม่มากมาย

 3. โอกาสในการท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา

 4. รายได้รวมจากการเข้าร่วมโครงการมากกว่า $10,000 ต่อปี

 5. ทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

*** ราคานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า $160 ซึ่งผู้สมัคร จะต้องชำระโดยตรง กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา ***

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

96-98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Hotline:  0-2117-4742, 08-1448-0770, 06-1884-8668

E-mail : engeniusinter@gmail.com

LINE@ :  @engenius_inter

Facebook Fanpage : Engenius International