Au Pair2018-05-31T05:45:20+00:00

Au Pair

ใช้ชีวิตร่วมกับโฮสและดูแลลูกๆ ของพวกเขาเป็นเวลานานสูงสุด 24 เดือน

โดยมีค่าตอบแทน 195.75 ดอลลาร์ต่ออาทิตย์

เราเตรียมพร้อมการขอวีซ่า J1 การจัดการเรื่องการเดินทางของคุณ

และไฟล์ทบินกลับประเทศไทย

ทุนการศึกษา 500 ดอลลาร์เพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยของอเมริกา

การสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกันให้เป็นหนึ่งในเอเจนซี่

ที่จัดการโปรแกรมนี้อย่างถูกกฏหมาย

เวลา 1 เดือนเต็มสำหรับเที่ยวในสหรัฐอเมริกาหลังจากจบโปรแกรม

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International

PAM Building ชั้น 3 เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Hot Line:  02-1174742, 081-448-0770, 083-061-9396

Email Address: info@engeniusinternational.com

Line@ :  @engenius_inter

Facebook : Engenius International