Next Program

NEXT PROGRAM เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

Engenius International โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นรุ่นที่ 4 รอบเดินทางเดือนตุลาคม 2561 และโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวรุ่นที่ 2
รอบเดินทางเดือนสิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 12 กรกฎาคม 2561…

รับสมัครสอบโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะเวลา 2 สัปดาห์ รุ่นที่ 4

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 6 – 21 ตุลาคม 2561

เมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 – 24 ตุลาคม 2561

และเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ วันที่ 13 – 28 ตุลาคม 2561

และ
โครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม


ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 – 2563

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางสิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

“สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2561”

วิธีการสมัคร

  • กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบรูปถ่าย และสลิปการโอนเงิน (Pay In Slip)
  • ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท
  • ชำระผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย  เลขที่บัญชี 045-566538-2

โดยเลือกส่งตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • ใบสมัครออนไลน์ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบรูปถ่าย และสลิปการโอนเงิน สามารถกดปุ่ม Submit เพื่อส่งได้ทันที
  • ใบสมัครแบบเขียนเองสามารถส่งทาง Email Address : info@engeniusinternational.com
  • ส่งไลน์   ID LINE : @engenius_inter

หมายเหตุ ศูนย์ต่างจังหวัด สามารถ Print ใบสมัคร และสลิปการโอนเงิน ส่งได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนศูนย์สอบของ Engenius International ในแต่ละจังหวัด

APPLY NOW !!!
Download ใบสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International

PAM Building ชั้น 3 เลขที่ 94/3 ซอยจุฬา 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Hot Line:  02-1174742, 081-448-0770, 083-061-9396

Email Address: info@engeniusinternational.com

Line@ :  @engenius_inter

Facebook : Engenius International

2018-05-28T10:06:11+00:00